Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic mitjançant el següent formulari quedaran registrades en un fitxer de ZINK, amb la finalitat de donar resposta a les consultes rebudes via web.

Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerits. ZINK ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de a LOPD 15/1999.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant ZINK a Rambla del Brasil, 28-30 Ent. 3a - 08028 Barcelona.

Darrers posts

Contacte

ZINK Enginyeria i Assessoria Logística

info@zinkial.com

651 688 322

Xarxes Socials